+420 602 255 539
English Deutsch

Aktuality

1. konference České podologické společnosti

08.09.2014

Dne 4.10.2014 se v kongresovém sále hotelu Populus v Praze konala 1. konference České podolologické společnosti.

Zpráva z 1. konference České podologické společnosti

dne 4. října 2014 se v pražském hotelu Populus konala 1. konference České podologické společnosti, která se do dějin české podologie zapsala jako první a nejdůležitější akce odborníků, jenž se zabývají komplexní péčí o nohy. Zakladatel společnosti a prezident Jaroslav Fešar a jeho tým ve vedení společnosti si stanovil jasné, i když nelehké cíle. Nový obor, podologie, má být společným domovem těch, kteří se věnují preventivní a rekondiční péči o nohy, tedy vzdělaných, šikovných a zručných osob z nelékařských profesí. Členy naší společnosti jsou zejména odborní pedikéři, zdravotní sestry, fyzioterapeuté a další zástupci. Přesně v této sestavě do posledního místa účastníci zaplnili prostorný konferenční sál hotelu. Na ustavující schůzi v prosinci 2013 jsme se vešli do malé jednací místnosti. Účastníci přijeli ze všech koutů Čech, Moravy, Slezska i Slovenska. Slovenští kolegové jsou neodmyslitelnou součástí naší společné československé organizace a děkujeme jim za to, že přijeli i z míst od Prahy vzdálených 700 km.

Generálním partnerem konference byla společnost Rilancio, s.r.o. Partneři, sponzoři a vystavovatelé byli Alena Končická, Esthetic Line s.r.o., Medicínské nástroje – výhradní zástupce společnosti HEIKO WILD, Medicaltech s.r.o., Pedikom Czech s.r.o., Quartis, s.r.o., SunPharm s.r.o. Všem patří velké poděkování.

Partneři České podologické společnosti jsou: Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP, Česká diabetologická společnost ČLS JEP, Česká asociace sester, Česká flebologická společnost ČLS JEP, Unie fyzioterapeutů České republiky a Unie kosmetiček.


Konferenci zahájil prezident společnosti úvodním slovem a pozdravil všechny přítomné z řad sponzorů, vystavovatelů, přednášejících, členů řídící a dozorčí rady, členů naší společnosti i hostů. Poté 1. viceprezidentka paní Jaroslava Voláková přečetla Zprávu o činnosti společnosti a seznámila přítomné s aktivitami za monitorované období. Předsedkyně dozorčí rady paní Eva Václavovičová přečetla Zprávu o hospodaření. Vše se odehrávalo za bedlivého dozoru JUDr. Jana Macha, ředitele právní kanceláře České lékařské komory, který zahájil dopolední přednáškový blok. Jeho přednáška přítomné obohatila o důležité zákony či legislativní úpravy v oblastech péče o nohy, zejména pedikérské. Vysvětlil pojmy podiatrie a podologie a přítomné ubezpečil, že jsou těmi, kteří se vydali na správnou cestu stát se dobrými podology. Po krátké diskusi bylo zřejmé, že mezi lékaři i ostatními přítomnými došlo k názorové jednotě.

V dalším příspěvku přiblížil pan Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, prezident České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, význam mimořádně důležité spolupráce podologů s dermatology a ve své zajímavé přednášce představil obor dermatologie ve vztahu k nohám. Zdůraznil efektivitu dermatologické léčby podpořenou podologickou péčí.

Paní Lenka Kazmarová, školitelka pohybového konceptu S dynamik, svojí přednáškou, která byla směsí mouder z filosofie a znalostí z oboru fyzioterapie a rehabilitace, vysvětlila přítomným pojem aktivní noha, význam vnímání nohy jako důležité součásti našeho těla a představila možnosti vzdělávání našich členů právě tímto směrem.

Paní Prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., předsedkyně podiatrické sekce České diabetologické společnosti ČLS JEP, byla dalším váženým hostem. Jako zástupce diabetologů přednesla zdravici své společnosti, vyzdvihla význam mezioborové spolupráce podologů a diabetologů, objasnila možnosti návaznosti péče podiatrického lékaře, podiatrické sestry a podologa. Ve svém příspěvku se věnovala problematice diabetu a syndromu diabetické nohy.

Dopolední blok uzavřela paní Doc. MUDr. Magdalena Skořepová, CSc., předsedkyně mykologické sekce České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP svou přednáškou, která byla zaměřena na nejvýznamnější spolupráci v podologii, a to s odborníky z oboru mykologie. Zasvětila přítomné do světa nehtových  a kožních plísní           a pohovořila o vzájemné formě podpory a možnostech, jak se z dosavadních odborníků stávají profesionálové  díky rozšiřujícímu mezioborovému vzdělání.

Polední pauza byla chvílí pro všechny, kteří si kromě oběda chtěli vychutnat také vystavující firmy, naše partnery, kteří dostali příležitost se před mikrofonem zpropagovat a přiblížit přítomným své výrobky, produkty   a projekty. V sále, kde vystavovali firemní partneři, bylo velmi živo. Všichni vystavovatelé byli spokojeni a velmi nás těší  jejich konstatování, že se druhé konference opět rádi zúčastní.

Odpolední blok otevřela paní Mgr. Michaela Chvalová, vrchní sestra Rehabilitačního centra Nemocnice Beroun, která účastníkům konference přiblížila rehabilitační péči o pacienty s potížemi pohybového ústrojí a význam spolupráce mezi podology, fyzioterapeuty a dalšími rehabilitačními pracovníky.

Ing. Milada Nádašiová, členka řídící rady společnosti a koordinátorka pro Slovensko,  přítomné seznámila s péčí o  klienty s hyperekeratózou či hlubokými ragádami a vysvětlila systém okluzní terapie v řešení problematiky recidiv nadměrného rohovění.

Prezident Jaroslav Fešar přiblížil problematiku preventivní a rekondiční péče o klienty v rámci profesionální péče o nohy a metodiku, jak správně postupovat při vyšetření a ošetření nohou.  Zaměřil se na edukační činnost a význam prevence a také zdůraznil význam mezioborové spolupráce.

Závěr odpoledního bloku patřil prim. MUDr. Jaroslavu Strejčkovi, CSc., prezidentu České flebologické společnosti ČLS JEP, který zasvětil přítomné do světa flebologie, představil činnost České flebologické společnosti a význam spolupráce odborníků ze své oblasti s podology.

V další části  programu byli členové seznámeni se systémem vzdělávání v podologii a na základě rozhodnutí řídící a dozorčí rady byl stanoven termín na představení definitivní verze do konce letošního roku. 

V závěrečné části konference byl představen první čestný člen společnosti. Řídící a dozorčí rada jednohlasně přijala návrh Jaroslava Fešara  jmenovat čestnou členkou České podologické společnosti paní Doc. MUDr. Magdalenu Skořepovou, CSc., a to za rozvoj podologie v oblasti mykologie. Valná hromada tento návrh v hlasování potvrdila a z rukou prezidenta společnosti obdržela paní docentka listinu o udělení čestného členství.

Množství hodnotných cen bylo rozdáno v závěrečné tombole a za jejich poskytnutí patří partnerům a sponzorům velké poděkování.

V pozdních odpoledních hodinách byla konference ukončena a zhodnocena jako mimořádně úspěšná a přínosná. Největší odměnou všem, kteří se podíleli na její přípravě a realizaci, byla skutečně vysoká účast, skvělí přednášející, úžasná přátelská atmosféra a naprosto bezchybný průběh celé akce.

Fotografie z 1. konference České podologické společnosti najdete na známé adrese www.podolog.cz. Již nyní se těšíme na další konferenci, která se bude konat na podzim roku 2015.

Jaroslav Fešar

prezident                                                               

Nejbližší akce a kurzy
17. 7. 2020

Zarůstající nehty a rovnátka Ross Fraser - Ortonyxie, Podofix, combiPED, B/S spange

Vzdělávací a školící centrum Jaroslav Fešar
1. 8. 2020

Zarůstající nehty a rovnátka Ross Fraser - Ortonyxie, Podofix, combiPED, B/S spange

Vzdělávací a školící centrum Jaroslav Fešar
29. 8. 2020

Zarůstající nehty a rovnátka Ross Fraser - Ortonyxie, Podofix, combiPED, B/S spange

Vzdělávací a školící centrum Jaroslav Fešar
12. 9. - 18. 9. 2020

Odborný kurz podologie 2020 - 1 volné místo

Dermatovenerologická klinika FNKV Praha 10
12. 9. 2020

Ortonyxie - Titanová niť

Milady Horákové 103, Praha 6
>> zobrazit všechny akce