+420 602 255 539
English Deutsch

Aktuality

Volby 2016

27.08.2016

Dne 1.10.2016 se konají volby do řídící a dozorčí rady naší společnosti.

Představujeme Vám kandidáty do voleb, které se budou konat na 3. konferenci dne 1. 10. 2016

 

Jaroslav Fešar

44 let, Diplomovaný podolog/ČEPOS, prezident ČEPOS. Absolvoval Střední zdravotnickou školu v Košicích v oboru zubní technik. Od r. 1993 pracoval jako samostatný technik a školitel v první soukromé ortodontické laboratoři v ČR. O rok později absolvoval pomaturitní specializační studium na čelistní ortopedii, v rámci Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně. Od r. 1999 začal pracovat samostatně v oboru pedikúra se zaměřením na přístrojovou techniku a jako masér. Pracuje jako školitel odborníků v rámci péče o nohu. Od r. 2007 organizuje a vede nepřetržitě rekvalifikační kurzy pedikúry s akreditací MŠMT ČR, od 2016 autorizovaná osoba Ministerstva zdravotnictví ČR pro profesní kvalifikaci Pedikérka a nehtová designérka. V roce 2000 založil v Praze Centrum péče o nohy a tělo, které se stalo špičkovým pracovištěm v oblasti poskytování podologicko-pedikérských služeb. Od roku 2003 organizuje Relaxační víkendy spojené s odborným školením pro kolegy z oblasti péče o nohu. Nepřetržitě publikuje v mnoha médiích a přednáší na odborných, zejména lékařských akcích.

V roce 2013 založil Českou  podologickou společnost, která sdružuje pedikéry, fyzioterapeuty, zdravotní sestry a další odborníky z oblasti péče o nohu z ČR a SR. V roce 2014 zakládá systém celoživotního vzdělávání v podologii.

„Dne 13. 12. 2013 jsem se Soňou  Fešarovou a Jaroslavou Volákovou založil Českou podologickou společnost. O rok později se konala první říjnová konference. Celé jsme to začali v jedné malé učebně a dnes bychom hravě zaplnili velký konferenční sál. Z ničeho jsme vybudovali něco, co se stalo synonymem preventivní a rekondiční péče o nohy. Z nesmělých začátků podologických dovedností jsme udělali velký krok vpřed. Krok uznávaný a respektovaný všemi lékařskými a příbuznými obory, které s námi spolupracují. Čeká nás ještě mnoho mravenčí práce, ale s nadšením, vůli a odhodláním lze dosahovat velkých cílů. Mám jasnou představu a vizi, čeho chci pro pedikéry v ČR a SR dosáhnout. Ostatně, snažím se o to už mnoho let. Není tomu dávno, kdy byla péče o nohy opomíjena. Dnes, jak všichni vnímáme ve svých provozovnách, se pedikúra stala pravidelnou součástí života. Stejně tak si v posledních letech získala i úctu a respekt. Mezi příbuznými obory však záhy péče o nohy začala povážlivě balancovat na hranici mezi řemeslem a zdravotnictvím. Do pedikúry vstoupila podologie a otevřela nám mnoho nových možností, jak lépe pomáhat našim klientům. Naše společnost pomáhá rozvíjet tento nový obor, zkvalitňovat dosavadní pedikérské služby a bez rozdílu zaměření vzdělávat své členy.“

 

Ing. Alice Jamečná

40 let, členka řídící rady ČEPOS. Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu ČZU v Praze. Absolvovala rekvalifikaci v oboru pedikúra, v praxi se zaměřuje na problematiku zarůstání nehtů. Působí v Podologickém studiu v Kadani.

„Práce je mým velkým koníčkem a naplněním. Cítím se být užitečným přínosem v naší vzkvétající podologické společnosti a další sebevzdělávání považuji za samozřejmost. Pravidelně se zúčastňuji také veletrhů, kde současně se svými kolegy naši společnost prezentuji.“

 

Ing. Petra Kliková

30 let, 2. viceprezident ČEPOS. Vystudovala Czech University of Life Sciences of Prague, studium v anglickém jazyce, obor Economics and Management, získala titul inženýr ekonomie. Absolvovala rekvalifikační kurz v oboru manikúra a pedikúra vč. nehtové modeláže. Pořádá rekvalifikační kurzy, publikuje v časopisech a médiích. Působí v Esthesia centrum relaxace a rehabilitace s.r.o. v Praze.

„Kandiduji, protože vidím výsledky naší práce a věřím, že další vzdělávání a stávající systém spolupráce nese své ovoce. Ráda se podílím na vzdělávání dospělých a podělím se o své zkušenosti a znalosti. Beru to jako své životní poslání.“

 

Petra Kodrasová

50 let, člen dozorčí rady ČEPOS. Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Praze, obor všeobecná zdravotní sestra. Dlouholetá praxe na plastické chirurgii v FNKV. Rekvalifikace v oboru pedikúra a manikúra včetně nehtové modeláže, praxe nepřetržitě od roku 2003. Od roku 2007 jednatelkou ve vlastní firmě Pedi mani s.r.o. v Berouně.

 

Alena Končická

48 let, členka dozorčí rady ČEPOS. Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Příbrami, obor všeobecná zdravotní sestra. Praxe v Ústřední vojenské nemocnici, další praxe v soukromé zubní ordinaci. V roce 2004 absolvovala rekvalifikační kurz kosmetiky, od roku 2008 majitelka kosmetického studia. V roce 2009 absolvovala rekvalifikační kurz přístrojové pedikúry a dále se nepřetržitě vzdělává v oboru kosmetika a pedikúra. Členka Unie kosmetiček.

 

Alena Mlyneková

39 let, Podolog junior/ČEPOS. Majitelka Medicinského centra pedikúry v Nitre. Od roku 2006 nepretržitá prax v obore.

„Svojej práci sa venujem dlhé roky, špecializujem sa na zarastené nechty a nápravu rovnacími aparátmi. Svoju klientelu som si poctivo vytvárala vlastnými rukami a dodnes nezabúdam na začiatky. Chodievam aj do terénu k postihnutým ľuďom. Zaleží mi na tom, aby som svoje doterajšie skúsenosti z praxe posunula dalej, aby som prispela k tomu, že pedikúra má úroveň.“

 

Ing. Milada Nádašiová

36 let, Diplomovaný podolog/ČEPOS, členka riadiacej rady ČEPOS. Vyštudovala Slovenskou technickou univerzitu v Bratislave, obor Manažment strojárskych podnikov. Majiteľka Centra pedikúry a podológie v Bratislave. V roku 2004 absolvovala rekvalifikačný kurz v obore pedikér / manikér, následne dopĺňala množstvom iných doplnkových kurzov z tejto oblasti. V roku 2012  úspešne ukončila štúdium strednej odbornej školy a v danom odbore je od toho času  vyučená. Od roku 2004 aktívna  pedikérska činnosť a od roku 2008 lektor a garant za akreditované štúdium v odbore pedikúra. Od roku 2008 nepretržite akreditacie MŠ SR.

„Je dôležité, aby existovala spoločnosť, ktorá združuje pedikérov a pedikérky na Slovensku a v Českej republike. Rada by som pracovala na tom, aby Česká podologická spoločnosť mala svoje postavenie pri rozhodovaní o našom povolaní na rôznych úradoch, ktoré nás priamo ovplyvňujú. Chcem byť nápomocná a aktívne sa zúčastňovať pri budovaní a rozvoji našej spoločnosti a rozširovaní jej pôsobenia. Chcem prispievať k zveľaďovaniu nášho povolania a zúčastňovať sa osobne na vypracovávaní podmienok práce v našom odbore. Naša spoločnosť je  zástupcom a partnerom pri jednaní s úradmi v Českej republike. Mojou víziou a snahou je toto dosiahnuť aj na úradoch v Slovenskej republike. Moje odborné skúsenosti a diplomatické vystupovanie môže byť v týchto snahách nápomocné. Prehlbovanie spolupráce slovenských a českých pedikérov považujem za jedno z najdôležitejších poslaní našej spoločnosti.“

 

Eva Václavovičová

49 let, členka dozorčí rady ČEPOS. Absolvovala Střední zdravotnickou školu v Domažlicích, praxe 28 let jako zdravotní sestra. Rekvalifikace v oboru pedikúra, v této oblasti praxe 25 let.  Nepřetržitě se dále vzdělává v oboru pedikúry a zdravotnictví.               

„Česká podologická společnost pro mne znamená odborníky vysoké kvality, další vzdělávání, protože toho není nikdy dost, a spoustu báječných lidí, kteří vědí, co chtějí a proč svou práci dělají. Pomáhat lidem beru jako své poslání.“

 

Jaroslava Voláková, DiS.37 let, Diplomovaný podolog/ČEPOS, 1. viceprezidentka ČEPOS, registrovaný diplomovaný fyzioterapeut.

Vystudovala Vyšší zdravotnickou školu v Praze, poté zahájila fyzioterapeutickou praxi v Rehabilitačním ústavu v Kladrubech u Vlašimi. Následující roky pracovala jako fyzioterapeut v ambulantní sféře. Absolvovala rekvalifikaci v oboru pedikúra. V současnosti provozuje Centrum podologické prevence a manuální rehabilitace v České Lípě. Externí činnost stejného charakteru i v Centru péče o nohy a tělo Jaroslava Fešara v Praze.

V současné době dokončuje specializační studium v oboru fyzioterapie na severočeské Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Nejbližší akce a kurzy
15. 7. 2019

Problematika zarůstajících nehtů a rovnátka Ross Fraser 15.7.2019

Vzdělávací a školící centrum Jaroslav Fešar
2. 8. - 3. 8. 2019

Reflexologie chodidel I. a II

Vzdělávací a školící centrum Jaroslav Fešar
16. 8. 2019

Problematika zarůstajících nehtů a rovnátka Ross Fraser 16.8.2019

Vzdělávací a školící centrum Jaroslav Fešar
6. 9. 2019

Nehtová protetika Ruck / Unguisan/ 6.9.2019

Vzdělávací a školící centrum Jaroslav Fešar
14. 9. 2019

6. konference České podologické společnosti

Praha 3, hotel Populus****
>> zobrazit všechny akce