+420 602 255 539
English Deutsch

Členská přihláška

Nejprve vyplňte registrační formulář níže. Současně je nutné uhradit roční členský poplatek.

Pro členy z Čech:
Výše členského příspěvku pro rok 2018 činí 800 Kč.
Platbu poukažte počínaje dnem 1.1.2018. Neplaťte dříve.
Tuto platbu proveďte bezhotovostní formou bankovního příkazu na účet společnosti, č. ú. 3380867389/0800 Česká spořitelna, a.s.
Jako variabilní symbol uveďte prosím Vaše rodné číslo. V případě, že již máte přidělené členské číslo (na průkazu pod čárovým kódem), uvádějte při platbách pouze toto.

Výše členského příspěvku pro firemního partnera (zástupce firmy - jedna osoba)  pro rok 2018 činí 1500 Kč. Firemní partner bude současně uveden do seznamu spolupracující firem.

Pro členy ze Slovenska:
Výše členského příspěvku pro rok 2018 činí 33 EUR. Platbu poukažte počínaje dnem 1.1.2018. Neplaťte dříve.
Tuto platbu proveďte bezhotovostní formou bankovního příkazu na mimořádný účet společnosti,  č.ú. SK40 1100 0000 0026 1507 1672 Tatrabanka, a.s.
Jako variabilní symbol uveďte prosím Vaše rodné číslo. V případě, že již máte přidělené členské číslo (na průkazu pod čárovým kódem), uvádějte při platbách pouze toto.

Platby ze zahraničí:
Číslo účtu: 3380867389 / 0800, Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4
Měna: CZK
IBAN: CZ18 0800 0000 0033 8086 7389
BIC (SWIFT): GIBACZPX
Informační linka České spořitelny pro volání ze zahraničí: +420 956 777 956

Po obdržení přihlášky a následné kontrole zaplacení členského poplatku Vám bude přiděleno členské číslo, které potom budete používat při další komunikaci s námi. Rodné číslo již dále nepoužíváte.

Následně obdržíte PRŮKAZ ČLENA. Tímto průkazem se prokazujete na všech akcích ČEPOS. NEZAPOMEŇTE HO PROSÍM NOSIT S SEBOU.

Nezapomeňte pravidelně sledovat stránky naší společnosti. Pokud něčemu nerozumíte nebo potřebujete poradit, obraťte se na sekretariát společnosti nebo napište.

 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje členů České podologické společnosti, z.s. budou použity výhradně pro účely evidence členské základny a administrativní účely a je s nimi nakládáno podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Česká podologická  společnost, z.s. neposkytne osobní údaje členů společnosti třetí straně, s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům českého státu a státní správy.
Vyplněním údajů v této přihlášce a jejím odesláním (potvrzením tlačítka ULOŽIT) potvrzuje člen souhlas s výše uvedeným účelem použití svých osobních údajů a skutečnost, že data poskytuje dobrovolně.

Základní údaje
Korespondenční adresa
Provozovna
Zaměření
Poznámky
Nejbližší akce a kurzy
1. 6. - 3. 6. 2018

16. RELAX víkend

Blansko, Wellness hotel Panorama
11. 6. 2018

Nehtová protetika v podologii 11.6.2018

Praha 4, Centrum péče o nohy a tělo
18. 6. 2018

Ošetřování zarostlých nehtů

Centrum pedikúry a podológie, Bratislava
19. 6. 2018

Problematika zarůstajících nehtů a rovnátka Ross Fraser 19.6.2018

Centrum pedikúry a podológie, Bratislava
20. 6. 2018

Ošetření mykotických nehtů a PACT terapie

Centrum pedikúry a podológie, Bratislava
>> zobrazit všechny akce