+420 602 255 539
English Deutsch

Aktuality

Podán nový návrh na vznik nové profesní kvalifikace

08.11.2023

Vážení členové České podologické společnosti, minulý týden jsem konečně mohl znovu podat k Národnímu pedagogickému institutu (NPI) návrh na vznik nové profesní kvalifikace s názvem Pedikér/ka se specializací v podologii, kvalifikační úroveň 4.

Na základě Vašich stálých dotazů k této věci bych zde chtěl stručně shrnout, co tomu předcházelo. V listopadu 2022 jsem podal k NPI návrh na vznik PK Pedikér-podolog. Po jednáních s dotčenými institucemi, tzn. NPI, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem školství bylo konstatováno, že vznik takové kvalifikace je veřejným zájmem. V únoru 2023 byl můj návrh rozporován MUDr. Miroslavem Kolibou, Ph.D., MBA, MHA, LL.M., prezidentem České podiatrické společnosti, dokonce s odůvodněním, že vznik takové kvalifikace je ohrožením veřejného zdraví. V důsledku toho NPI zastavilo proces tvorby PK v roce 2023. Odehrálo se setkání u kulatého stolu ohledně budoucnosti péče o nohy v ČR. Informace o obsahu tohoto setkání jste obdrželi, jsou také k dispozici na webu www.podolog.cz. Na tomto setkání se MUDr. Koliba zasazoval stejně jako v rozporování mého návrhu o vznik vysokoškolského zdravotnického oboru podiatr. Proti takovému záměru nemám výhrady, jestliže někdy v budoucnu bude u příslušných institucí vůle takový obor vytvořit. Na setkání nezazněly žádné námitky proti mnou navrhované profesní kvalifikaci, za předpokladu, že se nebude dotýkat zdravotnických kompetencí, což se shodovalo s mým záměrem. Systém profesních kvalifikací totiž vhodně řeší situaci, ve které jsme tady a teď, tedy situaci pedikérek a pedikérů, kteří nadstandardní služby poskytují již dlouhodobě, chtějí své znalosti a dovednosti, kterými se odlišují od „běžného“ pedikéra, oficiálně stvrdit
a nepotřebují k tomu zdravotnické vzdělání. Nemusí se vymýšlet žádný další systém vzdělávání. Nástrojem je zde kvalitní kvalifikační a hodnotící standard, kterým musí zájemce o PK vyhovět. Tzn. složit zkoušku, jejíž obsah je mu předem znám - Vy všichni, kteří jste absolvovali zkoušku před autorizovanou osobou pro PK Pedikér/ka a nehtový/á designér/ka, víte přesně, jak tento systém funguje.

Členy pracovní skupiny v rámci tvorby kvalifikace se stali také zástupci České podiatrické společnosti a odborných lékařských společností. Na základě dosaženého konsensu jsem návrh opětovně podal.

Název kvalifikace jsem byl nucen změnit na Pedikér/ka se specializací v podologii, když proti mému navrhovanému názvu Pedikér-podolog byly z řad lékařů vznášeny výhrady, že by byl pleten s podiatrem. Odmítal jsem nicneříkající název Pedikér-specialista a trval na podologii v názvu, neboť právě podologické dovednosti jsou to, oč tu běží. Na tomto místě bych chtěl poděkovat za všechny Vaše reakce na mé dotazníkové šetření ohledně názvu PK. Za den a půl přišlo, věřte nevěřte, přesně 200 odpovědí s výsledkem, že název pedikér-podolog považuje za vhodný 179 z Vás a pedikéra-specialistu 21. I když nám tedy název pedikér-podolog „neprošel“ (byť je na prvním místě pedikér a někteří odpůrci tohoto názvu sami vedou sekci podologicko-pedikérskou…), budu vždy zastávat názor, že bychom na něj měli plné právo.

Podání návrhu je zásadním krokem, nicméně v procesu tvorby této kvalifikace je před námi mnoho další práce, která jak pevně doufám bude probíhat již jen konstruktivně a povede tak k cíli mého dlouhodobého snažení, tedy zaslouženému uznání Vašich nadstandardních profesních schopností.

Děkuji za Vaši důvěru a podporu.

Jaroslav Fešar

Nejbližší akce a kurzy
11. 12. 2023

Zhotovování nehtových náhrad - Nagelprothetik - náhrady a opravy nehtů

Vzdělávací a školící centrum Jaroslav Fešar, Praha 4
8. 1. 2024

Zarůstající nehty a rovnátka Ross Fraser - ortonyxie, Goldstadt spange, Podofix, combiPED, B/S spange

Vzdělávací a školící centrum Jaroslav Fešar, Praha 4
26. 1. 2024

Zarůstající nehty a rovnátka Ross Fraser - ortonyxie, Goldstadt spange, Podofix, combiPED, B/S spange

Vzdělávací a školící centrum Jaroslav Fešar, Praha 4
19. 2. 2024

Zhotovování nehtových náhrad - Nagelprothetik - náhrady a opravy nehtů

Vzdělávací a školící centrum Jaroslav Fešar, Praha 4
11. 3. 2024

Zarůstající nehty a rovnátka Ross Fraser - ortonyxie, Goldstadt spange, Podofix, combiPED, B/S spange

Vzdělávací a školící centrum Jaroslav Fešar, Praha 4
>> zobrazit všechny akce