+420 602 255 539
English Deutsch

Aktuality

Zpráva z 2. konference České podologické společnosti

26.10.2015

Dne 17. října 2015 se v pražském hotelu Populus konala 2. konference České podologické společnosti, která je nejdůležitější akcí odborníků, zabývajících se komplexní péčí o nohy.

Sešli se pedikéři, fyzioterapeuté a sestry z České republiky a Slovenska, aby se seznámili s děním ve společnosti v uplynulém období a vyslechli zajímavé přednášky vážených hostů.

Generálním partnerem konference byla společnost Coneta, s.r.o.. Partneři, sponzoři a vystavovatelé byli Rilancio, s.r.o, Centrum pedikúry Milady Nádašiové, GPS O.f.a., s.r.o., IMKOR centrum, Medicaltech s.r.o., Medicínské nástroje – výhradní zástupce společnosti HEIKO WILD, Pedikom Czech s.r.o., Quartis, s.r.o. Všem patří velké poděkování.

Partneři České podologické společnosti jsou: Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP, Česká diabetologická společnost ČLS JEP, Česká asociace sester, Česká flebologická společnost ČLS JEP, Unie fyzioterapeutů České republiky a Unie kosmetiček.

Konferenci zahájil prezident společnosti úvodním slovem a pozdravil všechny přítomné z řad sponzorů, vystavovatelů, přednášejících, členů řídící a dozorčí rady, členů naší společnosti i hostů. Poté 1. viceprezidentka paní Jaroslava Voláková přečetla Zprávu o činnosti společnosti a seznámila přítomné s aktivitami za monitorované období. Předsedkyně dozorčí rady paní Eva Václavovičová přečetla Zprávu o hospodaření. Vše se odehrávalo za bedlivého dozoru JUDr. Jana Macha, ředitele právní kanceláře České lékařské komory, který zahájil dopolední přednáškový blok. Představil nové legislativní předpisy z občanského zákoníku a živnostenského zákona týkající se činnosti našich členů.

Zcela nepochybně osvěžující byl příspěvek psychiatra MUDr. Radkina Honzáka, CSc., který se s humorem jemu vlastním ohlédl stoletími vývoje péče o nohy a jejich léčby. Přiblížil  činnosti odborníků dávných i současných a všechny přítomné přesvědčil, jak název jeho přednášky naznačoval, že Trocha historie (nikoho nezabije).

Mezi obory, se kterými úzce spolupracujeme, patří diabetologie. MUDr. Pavlína Piťhová účastníkům konference přiblížila velmi závažné téma s názvem Ischemická choroba dolních končetin a cévní komplikace diabetes mellitus. Vzhledem k tomu, že v našich provozovnách se denně ošetřují klienti s diabetem bez otevřených ran, bylo tato problematika velkým přínosem.

Dermatolog MUDr. Júlia Černohorská náš zrak velmi poutavou formou přiblížila k čočce mikroskopu v přednášce nazvané Bakterie a plísně pod lupou, kožní problémy na nohách. Témata z oboru dermatologie jsou vzhledem k povaze naší práce našim členům nejen blízké, ale i natolik potřebné, že obory podologie a dermatologie se zavázaly společně řešit potíže nohou, zejména nehtů.

Dopolední přednáškový blok uzavřel Mgr. Vladan Toufar, prezident Unie fyzioterapeutů České republiky, který přítomným představil náplň jejich činností, společná témata našich společností a zamyslel se nad další spoluprací našich oborů.


Polední pauza byla chvílí pro všechny, kteří si kromě oběda chtěli vychutnat také vystavující firmy, naše partnery, kteří dostali příležitost se před mikrofonem zpropagovat a přiblížit přítomným své výrobky, produkty a projekty. V sále, kde vystavovali firemní partneři, bylo velmi živo. Všichni vystavovatelé byli spokojeni a velmi nás těší jejich konstatování, že se třetí konference opět rádi zúčastní.

Odpolední blok byl zahájen udělováním prvních interních titulů naší společnosti. Bylo přiděleno šest titulů Podolog junior a jeden Podolog senior. Podmínkou pro udělení titulů Diplomovaný podolog byla obhajoba zvoleného tématu před valnou hromadou společnosti.

Ing. Milada Nádašiová, členka řídící rady společnosti a koordinátorka pro Slovensko, přítomným přednesla svou obhajovací práci s názvem Diabetická noha – podiatrická péče. Jaroslava Voláková, DiS, 1. viceprezidentka společnosti si vybrala téma Fyzioterapeutické postupy v podologické praxi. Obhajoby uzavřel Jaroslav Fešar, prezident, s přednáškou Ortonyxie – ortodoncie, problematika zarůstajících nehtů v podologické praxi. Přítomní členové hlasováním souhlasili s udělením titulů těmto kandidátům.

Závěr odpoledního bloku patřil prof. MUDr. Petru Arenbergerovi, DrSc., MBA, který opět velmi poutavě hovořil o případech z jeho praxe týkajících se zhoubného kožního nádoru melanomu. S maligním melanomem se mohou ve svých praxích setkat i naši členové, proto byla přednáška zaměřená na diagnostiku a terapii tohoto onemocnění zejména na nohou.

V závěrečné části konference byl představen druhý čestný člen společnosti. Řídící a dozorčí rada jednohlasně přijala návrh Jaroslava Fešara jmenovat čestným členem České podologické společnosti pana prof. MUDr. Petra Arenbergera, DrSc., MBA, předsedu České dermatovenerologické společnosti ČLK JEP, a to za přínos dermatologie v oblasti podologie.  Valná hromada tento návrh v hlasování potvrdila a z rukou prezidenta společnosti obdržel pan profesor listinu o udělení čestného členství.

Množství hodnotných cen bylo rozdáno v závěrečné tombole a za jejich poskytnutí patří partnerům a sponzorům velké poděkování.

V pozdních odpoledních hodinách byla konference ukončena a zhodnocena jako mimořádně úspěšná a přínosná. Největší odměnou všem, kteří se podíleli na její přípravě a realizaci,  byla úžasná přátelská atmosféra a bezchybný průběh celé akce.

Fotografie z 2. konference České podologické společnosti najdete na známé adrese www.podolog.cz. Již nyní se těšíme na další konferenci, která se bude konat 8. října 2016.

Jaroslav Fešar

prezident

Nejbližší akce a kurzy
11. 6. - 17. 6. 2022

Odborný kurz podologie 2022

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
15. 7. 2022

Zarůstající nehty a rovnátka Ross Fraser - Ortonyxie, Podofix, combiPED, B/S spange

Vzdělávací a školící centrum Jaroslav Fešar, Praha 4
30. 7. 2022

Zarůstající nehty a rovnátka Ross Fraser - Ortonyxie, Podofix, combiPED, B/S spange

Vzdělávací a školící centrum Jaroslav Fešar, Praha 4
22. 8. 2022

Zarůstající nehty a rovnátka Ross Fraser - Ortonyxie, Podofix, combiPED, B/S spange

Vzdělávací a školící centrum Jaroslav Fešar, Praha 4
29. 8. 2022

Nehtová protetika - náhrady a opravy nehtů

Vzdělávací a školící centrum Jaroslav Fešar, Praha 4
>> zobrazit všechny akce