+420 602 255 539
English Deutsch

Členská přihláška

Krok za krokem, jak se stát našim členem.

1. Nejprve vyplňte registrační formulář. Do e-mailu Vám přijde automatické potvrzení s poděkováním za registraci do České podologické společnosti.

2. Současně uhraďte roční členský příspěvek, dle pokynů níže.

3. Po obdržení přihlášky a následné kontrole zaplacení členského poplatku Vám bude přiděleno členské číslo, které potom budete používat při další komunikaci s námi. Rodné číslo již dále nepoužíváte.

4. Následně obdržíte PRŮKAZ ČLENA. Tímto průkazem se prokazujete na všech akcích ČEPOS.


Výše členského příspěvku pro rok 2021 činí 800 Kč. Platbu poukažte počínaje dnem 1.1.2021. Neplaťte dříve.
Tuto platbu proveďte bezhotovostní formou bankovního příkazu na účet společnosti, č. ú. 3380867389/0800 Česká spořitelna, a.s.
Jako variabilní symbol uveďte prosím Vaše rodné číslo. V případě, že již máte přidělené členské číslo (na průkazu pod čárovým kódem), uvádějte při platbách pouze toto.

Výše členského příspěvku pro firemního partnera (zástupce firmy - jedna osoba)  pro rok 2021 činí 1500 Kč. Firemní partner bude současně uveden do seznamu spolupracující firem.

Platby ze Slovenska a ostatních zemí EU:

Číslo účtu: 3380867389 / 0800, Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4
Měna: CZK
IBAN: CZ18 0800 0000 0033 8086 7389
BIC (SWIFT): GIBACZPX
Informační linka České spořitelny pro volání ze zahraničí: +420 956 777 956

Po obdržení přihlášky a následné kontrole zaplacení členského poplatku Vám bude přiděleno členské číslo, které potom budete používat při další komunikaci s námi. Rodné číslo již dále nepoužíváte.
Následně obdržíte PRŮKAZ ČLENA. Tímto průkazem se prokazujete na všech akcích ČEPOS.

Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů dle nařízení EU 2016/679

Níže registrovaná osoba (dále člen) souhlasí s uvedením a uložením těchto údajů - jméno a příjmení, titul, rodné číslo, korespondenční adresa, adresa provozovny, telefonní číslo, e-mail, webové stránky -  v elektronické podobě v databázi členské základny České podologické společnosti, z. s. , IČ 0138000 (dále společnosti). Všechny údaje jsou používány výhradně pro administrativní účely společnosti.

Některé údaje jsou dále uvedeny v mapě poskytovatelů podologických služeb na www.podolog.cz. Tyto údaje si každý člen spravuje sám v editačním prostoru svého profilu.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. S osobními údaji v elektronické podobě smí nakládat pouze prezident společnosti a tajemník. Nevzniká žádné riziko neoprávněné manipulace s osobními údaji cizí osobou.

Společnost prohlašuje, že tyto údaje budou vedeny v elektronické podobě tak, aby byly na standardní evropské úrovni dostatečně zabezpečeny proti neoprávněnému zneužití nepovolanými osobami.

2. Vstup do administrátorského rozhraní www.podolog.cz je zabezpečen bezpečnostními přístupovými kódy. Počítače, na kterých se pracuje s osobními údaji člena, jsou zabezpečeny antivirovým programem a neoprávněné osobě je manipulace s počítači odepřena.

3. Údaje v registru členské základny jsou poskytovány členem dobrovolně a s jeho výslovným souhlasem. Rozhodne-li se člen pro ukončení vztahu se společností ukončením členství, uplatní právo být zapomenut a požádá o výmaz záznamu, je mu vyhověno bez zbytečných odkladů.

4. Údaje o členu jsou používány pouze pro potřeby evidence členské základny a nejsou v žádném případě poskytovány třetím stranám nebo k jakýmkoli komerčním účelům.

5. Společnost nenese žádnou odpovědnost za osobní údaje, které si člen sám dobrovolně zaregistruje a dále sám spravuje ve svém editačním prostoru, zabezpečeném pro každého člena originálně vygenerovaným heslem. Toto heslo si každý člen může kdykoliv měnit.

Neuhrazením členského poplatku na příslušný kalendářní rok dochází k zneviditelnění kontaktu v mapě poskytovatelů podologických služeb. Uhrazením členského poplatku se upozaděný kontakt znovu zviditelní. Neuhrazením poplatku nedochází k automatickému výmazu osobních dat z registru. K tomuto dojde pouze na písemnou žádost člena.

6. Člen uděluje společnosti souhlas se zasíláním informačních e-mailů souvisejících s administrativními úkony vnitřního chodu společnosti a nemajících charakter komerční nabídky.

Vyplněním údajů v této přihlášce a jejím odesláním (potvrzením tlačítka ULOŽIT) potvrzuje člen souhlas s výše uvedeným účelem použití svých osobních údajů a skutečnost, že data poskytuje dobrovolně.

Základní údaje
Korespondenční adresa
Provozovna
Zaměření
Poznámky
Nejbližší akce a kurzy
8. 10. - 9. 10. 2021

Kosmetický veletrh FOR BEAUTY

PVA Letňany, Praha 9
21. 10. - 23. 10. 2021

Veletrh INTERBEAUTY Bratislava jeseň 2021

Výstavisko Incheba Bratislava
12. 11. 2021

Mykologie v podologii

EA hotel POPULUS, Praha 3
14. 11. 2021

Okluze v podologii

EA hotel POPULUS, Praha 3
22. 11. 2021

Nehtová protetika Ruck

Vzdělávací a školící centrum Jaroslav Fešar
>> zobrazit všechny akce