+420 602 255 539
English Deutsch

Členská přihláška

Jak se stát členem:

1. Vyplňte registrační formulář. Do e-mailu Vám přijde automatické potvrzení s poděkováním za registraci do České podologické společnosti. Jestliže provádíte přístrojovou pedikúru, zašlete současně na e-mail podologie@seznam.cz osvědčení o školení přístrojové techniky. 

2. Bez vyzvání uhraďte členský příspěvek (vždy na kalendářní rok) dle pokynů níže. Jakmile platbu při procesu registrace zpracujeme, do e-mailu Vám přijde automatické potvrzení. Úhradu členského příspěvku na aktuální rok hraďte až od 1. ledna.

3. Do 15 dnů od spárování přihlášky s platbou příspěvku bude registrace zpracována. Bude Vám přiděleno členské číslo a obdržíte průkaz člena.Výše členského příspěvku pro kalendářní rok 2024 činí 1000 Kč. Platbu poukažte počínaje dnem 1.1.2024. Neplaťte dříve.
Tuto platbu proveďte bezhotovostní formou bankovního příkazu na účet společnosti, č. ú. 3380867389/0800 Česká spořitelna, a.s.
Variabilní symbol: členové uvádějí své členské číslo (na průkazu pod čárovým kódem), noví zájemci prvních šest čísel rodného čísla. 

Výše členského příspěvku pro firemního partnera (zástupce firmy - jedna osoba) pro rok 2024 činí 2000 Kč. Ohledně tohoto typu členství prosím předem kontaktujte sekretariát společnosti. Firemní partner bude uveden v seznamu spolupracujících firem. 

Platby ze Slovenska a ostatních zemí EU:

Je nutné u Vaší banky ověřit výši odeslané platby, aby na český účet byla připsána částka přesně 1000 Kč, v případě varianty firemního partnera 2000 Kč.

Číslo účtu: 3380867389 / 0800, Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4
Měna: CZK
IBAN: CZ18 0800 0000 0033 8086 7389
BIC (SWIFT): GIBACZPX
Informační linka České spořitelny pro volání ze zahraničí: +420 956 777 956 
 

Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů dle nařízení EU 2016/679

Níže registrovaná osoba (dále člen) souhlasí s uvedením a uložením těchto údajů - jméno a příjmení, titul, rodné číslo, korespondenční adresa, adresa provozovny, telefonní číslo, e-mail, webové stránky -  v elektronické podobě v databázi členské základny České podologické společnosti, z. s. , IČ 0138000 (dále společnosti). Všechny údaje jsou používány výhradně pro administrativní účely společnosti.

Některé údaje jsou dále uvedeny v Mapě poskytovatelů pedikérských a podologických služeb na www.podolog.cz. Tyto údaje si každý člen spravuje sám v editačním prostoru svého profilu.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. S osobními údaji v elektronické podobě smí nakládat pouze prezident společnosti a tajemník. Nevzniká žádné riziko neoprávněné manipulace s osobními údaji cizí osobou.

Společnost prohlašuje, že tyto údaje budou vedeny v elektronické podobě tak, aby byly na standardní evropské úrovni dostatečně zabezpečeny proti neoprávněnému zneužití nepovolanými osobami.

2. Vstup do administrátorského rozhraní www.podolog.cz je zabezpečen bezpečnostními přístupovými kódy. Počítače, na kterých se pracuje s osobními údaji člena, jsou zabezpečeny antivirovým programem a neoprávněné osobě je manipulace s počítači odepřena.

3. Údaje v registru členské základny jsou poskytovány členem dobrovolně a s jeho výslovným souhlasem. Rozhodne-li se člen pro ukončení vztahu se společností ukončením členství, uplatní právo být zapomenut a požádá o výmaz záznamu, je mu vyhověno bez zbytečných odkladů.

4. Údaje o členu jsou používány pouze pro potřeby evidence členské základny a nejsou v žádném případě poskytovány třetím stranám nebo k jakýmkoli komerčním účelům.

5. Společnost nenese žádnou odpovědnost za osobní údaje, které si člen sám dobrovolně zaregistruje a dále sám spravuje ve svém editačním prostoru, zabezpečeném pro každého člena originálně vygenerovaným heslem. Toto heslo si každý člen může kdykoliv měnit.

Neuhrazením členského příspěvku na příslušný kalendářní rok dochází k zneviditelnění kontaktu v Mapě poskytovatelů pedikérských a  podologických služeb. Uhrazením členského příspěvku se upozaděný kontakt znovu zviditelní. Neuhrazením příspěvku nedochází k automatickému výmazu osobních dat z registru. K tomuto dojde pouze na písemnou žádost člena.

6. Člen uděluje společnosti souhlas se zasíláním informačních e-mailů souvisejících s administrativními úkony vnitřního chodu společnosti a nemajících charakter komerční nabídky.

Vyplněním údajů v této přihlášce a jejím odesláním (potvrzením tlačítka ULOŽIT) potvrzuje člen souhlas s výše uvedeným účelem použití svých osobních údajů a skutečnost, že data poskytuje dobrovolně.

Základní údaje
Korespondenční adresa
Provozovna
Zaměření
Poznámky
Nejbližší akce a kurzy
11. 3. 2024

Zarůstající nehty a rovnátka Ross Fraser - ortonyxie, Goldstadt spange, Podofix, combiPED, B/S spange

Vzdělávací a školící centrum Jaroslav Fešar, Praha 4
5. 4. - 6. 4. 2024

Veletrh FOR BEAUTY jaro 2024

Praha 9, PVA Letňany
5. 4. - 6. 4. 2024

PEDIKÉRSKO - PODOLOGICKÉ DNY

Praha 9, PVA Letňany
20. 4. 2024

Pedikérská péče o rizikovou nohu u diabetika - OBSAZENO

Státní zdravotní ústav, Praha
29. 4. 2024

Zarůstající nehty a rovnátka Ross Fraser - ortonyxie, Goldstadt spange, Podofix, combiPED, B/S spange

Vzdělávací a školící centrum Jaroslav Fešar, Praha 4
>> zobrazit všechny akce
every one of best swiss ew rolex datejust 178271 unisex rolex calibre 2671 mingzhu engine two tone 12mm has been given a remarkable watchmaking connotation.high end vapeovo from replicamaker.