+420 602 255 539
English Deutsch

Členská přihláška

Krok za krokem, jak se stát naším členem.

1. Nejdříve vyplňte registrační formulář. Do e-mailu Vám přijde automatické potvrzení s poděkováním za registraci do České podologické společnosti.

2. Současně bez vyzvání uhraďte roční členský příspěvek (na kalendářní rok), dle pokynů níže. Přijetí částky individuálně nepotvrzujeme. Faktury na členský poplatek nevystavujeme. Úhradu členského poplatku na rok 2023 proveďte v období od 1.1.2023.

3. Do 15 dnů od spárování přihlášky s platbou členského poplatku Vám bude přiděleno členské číslo, které potom budete používat při další komunikaci s námi. Rodné číslo již dále nepoužíváte.

4. Následně obdržíte průkaz člena. Tímto průkazem se prokazujete na všech akcích ČEPOS.


Výše členského příspěvku pro kalendářní rok 2023 činí 1000 Kč. Platbu poukažte počínaje dnem 1.1.2023. Neplaťte dříve.
Tuto platbu proveďte bezhotovostní formou bankovního příkazu na účet společnosti, č. ú. 3380867389/0800 Česká spořitelna, a.s.
Jako variabilní symbol uveďte prosím Vaše rodné číslo. V případě, že již máte přidělené členské číslo (na průkazu pod čárovým kódem), uvádějte při platbách pouze toto.

Výše členského příspěvku pro firemního partnera (zástupce firmy - jedna osoba)  pro rok 2023 činí 2000 Kč. Ohledně tohoto typu členství prosím předem kontaktujte sekretariát společnosti. Firemní partner bude uveden v seznamu spolupracujících firem. 

Platby ze Slovenska a ostatních zemí EU:

Je nutné u Vaší banky ověřit výši odeslané platby, aby na český účet byla připsána částka přesně 1000 Kč, v případě varianty firemního partnera 1500 Kč.

Číslo účtu: 3380867389 / 0800, Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4
Měna: CZK
IBAN: CZ18 0800 0000 0033 8086 7389
BIC (SWIFT): GIBACZPX
Informační linka České spořitelny pro volání ze zahraničí: +420 956 777 956 
 

Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů dle nařízení EU 2016/679

Níže registrovaná osoba (dále člen) souhlasí s uvedením a uložením těchto údajů - jméno a příjmení, titul, rodné číslo, korespondenční adresa, adresa provozovny, telefonní číslo, e-mail, webové stránky -  v elektronické podobě v databázi členské základny České podologické společnosti, z. s. , IČ 0138000 (dále společnosti). Všechny údaje jsou používány výhradně pro administrativní účely společnosti.

Některé údaje jsou dále uvedeny v mapě poskytovatelů podologických služeb na www.podolog.cz. Tyto údaje si každý člen spravuje sám v editačním prostoru svého profilu.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. S osobními údaji v elektronické podobě smí nakládat pouze prezident společnosti a tajemník. Nevzniká žádné riziko neoprávněné manipulace s osobními údaji cizí osobou.

Společnost prohlašuje, že tyto údaje budou vedeny v elektronické podobě tak, aby byly na standardní evropské úrovni dostatečně zabezpečeny proti neoprávněnému zneužití nepovolanými osobami.

2. Vstup do administrátorského rozhraní www.podolog.cz je zabezpečen bezpečnostními přístupovými kódy. Počítače, na kterých se pracuje s osobními údaji člena, jsou zabezpečeny antivirovým programem a neoprávněné osobě je manipulace s počítači odepřena.

3. Údaje v registru členské základny jsou poskytovány členem dobrovolně a s jeho výslovným souhlasem. Rozhodne-li se člen pro ukončení vztahu se společností ukončením členství, uplatní právo být zapomenut a požádá o výmaz záznamu, je mu vyhověno bez zbytečných odkladů.

4. Údaje o členu jsou používány pouze pro potřeby evidence členské základny a nejsou v žádném případě poskytovány třetím stranám nebo k jakýmkoli komerčním účelům.

5. Společnost nenese žádnou odpovědnost za osobní údaje, které si člen sám dobrovolně zaregistruje a dále sám spravuje ve svém editačním prostoru, zabezpečeném pro každého člena originálně vygenerovaným heslem. Toto heslo si každý člen může kdykoliv měnit.

Neuhrazením členského poplatku na příslušný kalendářní rok dochází k zneviditelnění kontaktu v mapě poskytovatelů podologických služeb. Uhrazením členského poplatku se upozaděný kontakt znovu zviditelní. Neuhrazením poplatku nedochází k automatickému výmazu osobních dat z registru. K tomuto dojde pouze na písemnou žádost člena.

6. Člen uděluje společnosti souhlas se zasíláním informačních e-mailů souvisejících s administrativními úkony vnitřního chodu společnosti a nemajících charakter komerční nabídky.

Vyplněním údajů v této přihlášce a jejím odesláním (potvrzením tlačítka ULOŽIT) potvrzuje člen souhlas s výše uvedeným účelem použití svých osobních údajů a skutečnost, že data poskytuje dobrovolně.

Základní údaje
Korespondenční adresa
Provozovna
Zaměření
Poznámky
Nejbližší akce a kurzy
19. 6. 2023

Zarůstající nehty a rovnátka Ross Fraser - ortonyxie, Goldstadt spange, Podofix, combiPED, B/S spange

Vzdělávací a školící centrum Jaroslav Fešar, Praha 4
24. 6. - 30. 6. 2023

5. Odborný kurz podologie (1. část)

Praha
20. 10. - 21. 10. 2023

Veletrh FOR BEAUTY podzim 2023

Praha 9 PVA Letňany
>> zobrazit všechny akce