+420 602 255 539
English Deutsch

Aktuality

Pedikér/ka se specializací v podologii

08.04.2024

Sdělení J. Fešara k nově vznikající profesní kvalifikaci

Vážené pedikérky, vážení pedikéři,

jak se dovídám, v naší profesní komunitě se objevují některé dezinformace ohledně nově vznikající profesní kvalifikace Pedikér/ka se specializací v podologii.

Jako autor konceptu několikastupňové péče o nohy s použitím systému profesních kvalifikací a navrhovatel samotné profesní kvalifikace Vás prosím, nepřikládejte váhu záměrně překrouceným tvrzením a "upravené" interpretaci skutečností.

Faktické informace prosím dále čerpejte na stránkách České podologické společnosti, kde můžete také v předchozích příspěvcích najít shrnutý vývoj událostí v souvislosti s mým návrhem.

 

Konečně může být vyřešena situace ohledně podologických úkonů prováděných pedikéry, a to nejschůdnějším možným způsobem - tedy v systému profesních kvalifikací. Moje myšlenka uznání podologických dovedností jako rozšíření služby v rámci řemeslné živnosti, bez doteku zdravotnických kompetencí, byla již od mých počátečních jednání podporována kompetentními institucemi, jako je Národní pedagogický institut ČR, ke kterému jsem návrh podával, MŠMT ČR a MZ ČR. 

Vaše podologické dovednosti, které jste získali dlouhodobým nadstavbovým vzděláváním nad rámec základní pedikérské odbornosti, budou ukotveny v kompetencích nové profesní kvalifikace. Nebudou již v „šedé zóně“ úkonů pedikérské péče, což je žádoucí s ohledem na poskytovatele těchto služeb a s ohledem na ochranu spotřebitele.

Mluvíme zejména o:
- ortonyxii neboli nápravě nehtů pomocí nehtových rovnátek,
- zhotovování náhradních nehtových plotének (nehtová protetika),
- zhotovování individuálních meziprstních korektorů,
- používání okluzivních technik na chodidle,
- použití technik k odlehčení přetěžovaných segmentů nohy,
- posouzení nohou na podoskopu,
- péči o nohy a nehty v rámci podpory dermatologické léčby,
- správné preventivní péči o rizikové nohy u diabetiků.

 

Co je profesní kvalifikace (PK)

Jak víte, jednou z možností, jak získat způsobilost k výkonu činnosti pedikúra, je získání profesní kvalifikace Pedikér/ka a nehtový/á designér/ka, kterou vymezuje Národní soustava kvalifikací.

Systém profesních kvalifikací funguje tak, že nezáleží na tom, kde a jakým způsobem jste se požadovaným profesním dovednostem a znalostem naučili. Nepředepisuje Vám absolvování žádných odborných kurzů a školení. Musíte prostě umět. A jestliže umíte, stačí se přihlásit ke zkoušce před autorizovanou osobou pro danou PK, zde své profesní schopnosti prokázat a po složení zkoušky obdržíte osvědčení o uznání profesní kvalifikace, tak jako ho mají mnozí z Vás.

Z profesní kvalifikace Pedikér/ka a nehtový/á designér/ka, které je v Národní soustavě kvalifikací určena kvalifikační úroveň 3, vychází nová PK Pedikér/ka se specializací v podologii (nikoliv pedikér/ka s podologickými dovednostmi, jak je kdesi uváděno), kvalifikační úroveň 4 (do této spadá např. i PK Kosmetik/kosmetička).

PK Pedikér/ka se specializací v podologii bude potřebným mezistupněm mezi základní pedikérskou péčí a péčí zdravotní. Žádným způsobem se nedotýká kompetencí zdravotnických pracovníků. Zájemce o tuto kvalifikaci musí ovládat všechny výše jmenované podologické dovednosti a znalosti, jako již mnoho z Vás. 

Dovednosti a znalosti, které bude nutné prokázat u zkoušky, budou specifikovány v kvalifikačním a hodnotícím standardu, stejně jako u všech profesních kvalifikací. Na tvorbě standardů se kromě pracovní skupiny významně podílejí Národní pedagogický institut, MŠMT a MZ.

Autorizovanou osobou - zkoušejícím, se bude moci stát ten, kdo splní podmínky stanovené zákonem č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, hodnotícím standardem a autorizujícím orgánem pro danou kvalifikaci, tedy MZ ČR.

Zkouška před autorizovanou osobou pro jakoukoli profesní kvalifikaci je zpoplatněna. Konkrétní částku určuje autorizovaná osoba dle svých podmínek tak, aby pokryla náklady spojené s konáním zkoušky a přiměřenou odměnu. Tedy nebojte se žádných astronomických nákladů spojených se zkouškou, jak zaznívá dle některé z fám.

Ministerstvo zdravotnictví, které je stěžejním schvalovatelem, již vydalo ke vzniku PK Pedikér/ka se specializací v podologii souhlasné stanovisko. Práce na tvorbě PK pokračuje a již nevidím důvod, proč by neměla být dotažena do zdárného konce.

Děkuji, mějte se dobře a užívejte jarní dny.

Mgr. Jaroslav Fešar, MBA
prezident České podologické společnosti, z. s.
autorizovaná osoba pro profesní kvalifikaci Pedikér/ka a nehtový/á designér/ka
soudní znalec se specializací pedikúra, manikúra a modelace nehtů
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Nejbližší akce a kurzy
6. 6. - 8. 6. 2024

19. kongres českých a slovenských dermatovenerologů

Olomouc, hotel Clarion
10. 6. 2024

Zhotovování nehtových náhrad - Nagelprothetik - náhrady a opravy nehtů

Vzdělávací a školící centrum Jaroslav Fešar, Praha 4
15. 6. - 21. 6. 2024

6. odborný kurz podologie (1. část)

Státní zdravotní ústav, Praha
24. 6. 2024

Zarůstající nehty a rovnátka Ross Fraser - ortonyxie, Goldstadt spange, Podofix, combiPED, B/S spange

Vzdělávací a školící centrum Jaroslav Fešar, Praha 4
1. 7. 2024

Zhotovování nehtových náhrad - Nagelprothetik - náhrady a opravy nehtů

Vzdělávací a školící centrum Jaroslav Fešar, Praha 4
>> zobrazit všechny akce