+420 602 255 539
English Deutsch

Představení České podologické společnosti, z.s.

                                                      

V roce 2013 vznikla nová odborná společnost - Česká podologická společnost. Jedná se o organizaci sdružující odborníky z oblasti preventivní a rekondiční péče o nohy. Členy naší společnosti jsou zejména pedikéři, fyzioterapeuté, zdravotničtí pracovníci, zejména sestry a další odborníci z příbuzných oblastí komplexní péče o nohy. Zdravotnické vzdělání není pro naše členy podmínkou.

Cílem společnosti je především podpora a rozvoj péče o nohy, odborný rozvoj členů, jejich informování a napomáhání při ochraně jejich zájmů.

Co Vám členství přináší? Tím nejzásadnějším je příležitost stát se členem největší organizace, která sdružuje profesionály nelékaře z jedné zájmové oblasti, péče o nohy. Nejvýznamnější výhodou členství je propagace Vašeho centra či Vaší osoby na Mapě poskytovatelů podologických služeb na tomto webu. Dále zajímavé slevy na vzdělávací akce, přístup do vzdělávacího systému, který členům poskytuje vzdělání ve všech podologických dovednostech a odděluje je od ostatních podologickými tituly. Členové dostávají zdarma vstupenky na veletrhy v Čechách a na Slovensku, a některých akcí se mohou zúčastnit pouze členové. Členové mají právo volit orgány společnosti a podílet se na vývoji podologie v ČR a SR. Naše právní, živnostensko-právní poradna je určena také pouze členům.
Členství v České podologické společnosti je dobrovolné. Pokud někteří zatím nenašli důvod, proč se stát součástí celku, který vznikl právě kvůli nim a pro ně, nechť zůstanou i nadále dobrými odborníky a členy se nestávají. Lidé se od dávných dob sdružují v různých organizacích a spolcích. Sdružují se proto, aby vytvořili silné společenství osob s jedním zájmem a v našem případě i s jediným cílem. Tím je společné téma: zdravá a funkční noha. I společnost bude zdravá a funkční, když bude mít členy, kteří jsou pro takto organizované setkávání a systémové vzdělávání nadšení, kteří jsou rádi, že jsou součástí celku, který se jich dokáže zastat, který jejich zájmy může a chce hájit a který je tu proto, aby jejich profesní život zušlechťoval a na základě poznatků, připomínek a návrhů něco změnil.
Z historie je nám známo, že silní jsou jen ti, kteří drží spolu. Je třeba mnohé změnit. Systém vzdělávání, metodiku a dotace v rekvalifikačních kurzech, zpřísnit podmínky pro školení a mimoškolní vzdělávání. Je potřeba upravit kompetence pedikérů, vytvořit živnost podolog, upravit živnostenské předpisy a hygienické požadavky, vnést do oboru pravidla. Toto je jen část toho, co nás čeká a co je třeba v dlouhodobém horizontu vykonat. Toto může udělat jen spolek, ne jednotlivec. 

Nejpočetnější skupinou České podologické společnosti jsou pedikéři vzdělávající se v odborných podologických dovednostech, jako jsou rovnání nehtů konzervativním způsobem - ortonyxie, nahrazování chybějících nehtových plotének – nehtová protetika, modelování jednoduchých korekčních pomůcek či základní vyšetřování nohou. Vzděláváme naše odborníky v oblastech, ze kterých nutně ke své činnosti znalosti potřebují. Jedná se o lékařské specializace, například dermatologie, diabetologie, neurologie, chirurgie či ortopedie a také o specializace nelékařské, jako jsou reflexologie chodidel nebo fyzioterapie.

Naše společnost spolupracuje s těmito organizacemi:

Česká dermatovenerologická společnost ČLK JEP, pod vedením prezidenta Prof. MUDr.  Petra Arenbergera, DrSc., MBA, FCMA, čestným členem naší společnosti a předsedkyní mykologické sekce  Doc. MUDr. Magdalenou Skořepovou, CSc., čestnou členkou naší společnosti

Česká diabetologická společnost ČLK JEP, pod vedením prezidentky Prof. MUDr. Terezie Pelikánové, DrSc. a předsedkyní podiatrické sekce Prof. MUDr. Alexandrou Jirkovskou, CSc.

Česká flebologická společnost ČLK JEP, pod vedením prim. MUDr. Jaroslava Strejčka, MD, PhD.

Česká asociace sester, o. s., pod vedením prezidentky PhDr. Martiny Šochmanové, MBA

Unie fyzioterapeutů České republiky, pod vedením prezidenta Mgr. Vladana Toufara

Unie kosmetiček, pod vedením prezidentky Anny Menzelové

        

Nejbližší akce a kurzy
21. 1. 2022

Nehtová protetika - náhrady a opravy nehtů

Vzdělávací a školící centrum Jaroslav Fešar, Praha 4
12. 2. 2022

Zarůstající nehty a rovnátka Ross Fraser - Ortonyxie, Podofix, combiPED, B/S spange

Vzdělávací a školící centrum Jaroslav Fešar, Praha 4
26. 2. 2022

Zarůstající nehty a rovnátka Ross Fraser - Ortonyxie, Podofix, combiPED, B/S spange

Vzdělávací a školící centrum Jaroslav Fešar, Praha 4
23. 3. 2022

10. ročník Derma update

hotel Grandior, Praha 1
25. 3. 2022

Nehtová protetika - náhrady a opravy nehtů

Vzdělávací a školící centrum Jaroslav Fešar, Praha 4
>> zobrazit všechny akce