+420 602 255 539
English Deutsch

Aktuality

Příspěvky zdravotních pojišťoven na přístrojovou pedikúru

01.02.2024

Příspěvky zdravotních pojišťoven na přístrojovou pedikúru pro diabetiky z fondů prevence 2024

Informace pro členy České podologické společnosti, z. s. a zájemce o členství

 

Správná pedikérská péče o rizikové nohy diabetiků je významnou součástí prevence vzniku komplikací spojených se syndromem diabetické nohy. Riziková noha by měla být ošetřována pouze přístrojovou technikou bez použití ostrých řezných nástrojů a namáčení chodidel.

Žadatel o příspěvek musí být ošetřen poskytovatelem garantovaným Českou podologickou společností, který prokázal pedikérskou odbornost a absolvování školení přístrojové techniky.
 

Všeobecná zdravotní pojišťovna - 111

- až 3.000,- Kč ročně, přičemž na jedno ošetření max. 500,- Kč

- o příspěvek lze žádat 2x ročně - platební doklady nesmí být starší než 3 měsíce od data úhrady (při více platebních dokladech nesmí být datum úhrady posledního platebního dokladu starší než 3 měsíce od data úhrady)

- formulář žádosti ke stažení na webu VZP

- žadatel ve věku nad 18 let, dokládá potvrzení o diagnóze

- odkaz na webové stránky ZP: https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/podpurne-programy/diabetes-mellitus

Platební doklad - za platební doklad je považována faktura, účtenka, paragon, příjmový pokladní doklad, potvrzení a podobně. V případě předložení kopie, skenu či fotky dokumentu je VZP oprávněna si vyžádat originál platebního dokladu po dobu 90 dní ode dne podání žádosti.

Doklad o úhradě musí obsahovat: název předloženého dokladu, název služby, datum vystavení případně uhrazení dokladu, cenu v Kč, identifikaci obchodní firmy (IČ, název, adresa firmy - napsanou nebo natištěnou formou nebo otiskem razítka), označení pojištěnce (jméno, příjmení, rodné číslo či datum narození, příp. bydliště). U platebních dokladů, kde byla úhrada provedena hotově, musí být jednoznačně patrné provedení úhrady. U platebních dokladů, kde byla úhrada provedena bezhotovostním převodem a není z platebního dokladu jednoznačně patrná úhrada, je vyžadováno doložení výpisu z bankovního účtu (případně potvrzení vydané bankou, výňatek výpisu z bankovního účtu, dokladu z platebního terminálu nebo příjmový pokladní doklad).

 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví  - 207

- až 10. 000,- ročně

- na základě kreditů na VITAKARTĚ

- odkaz na webové stránky ZP: https://www.ozp.cz/benefity/benefityozp

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna - 205

- až 1.000,- Kč ročně pro dospělé klienty, až 2.000,- Kč pro děti do 17 let

- doklady o úhradě lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, doklady lze kumulovat, nejnovější z dokladů nesmí být starší 3 měsíců

- odkaz na webové stránky ZP: https://cpzp.cz/preventivni-program/32

Doklad o úhradě musí obsahovat: jméno, příjmení a rodné číslo (popř. datum narození) pojištěnce, účel vystavení dokladu, cenu, datum, informaci o zaplacení, číslo dokladu a identifikační údaje vystavujícího subjektu - tj. název firmy, IČO nebo DIČ nebo IČZ, adresu firmy.

Doložení úhrady: Pokud není z předloženého dokladu jednoznačně zřejmé, že byl uhrazen, je nezbytné předložit další doklad potvrzující, že k úhradě opravdu došlo, např. výpis z účtu, potvrzení o platbě, potvrzení od vystavitele dokladu, že eviduje doklad jako uhrazený.

Doklad o úhradě, na kterém je čitelně uvedena identifikace vystavujícího subjektu, nemusí obsahovat razítko. Podpis na dokladu o úhradě není nutný. Výjimku tvoří formuláře ČPZP

 

RBP, zdravotní pojišťovna - 213

- až 3.000,- Kč ročně = příspěvek až 1.000,- Kč pro děti a mládež do 18 let a pro dospělé lze darem od rodiny a přátel navýšit do celkové výše až 3.000,- Kč

- dále až 700 Kč z Programu 90+

- účetní doklady lze uplatnit do tří měsíců od jejich vystavení (tři měsíce od data skutečné úhrady)

- odkaz na webové stránky ZP: https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/bonusy-a-prevence/preventivni-a-bonusovy-program/a-55/

 

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra - 211

- až 500 Kč ročně

- žádost o příspěvek je možné podat do tří měsíců od úhrady služby, doklady lze sčítat, pak se lhůta počítá od nejnovějšího dokladu

- dospělý, který v roce 2024 dosáhl věku 19 a let a více

- odkaz na webové stránky ZP: https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/prispevky-z-fondu-prevence/pristrojova-pedikura-pro-diabetiky

Nejbližší akce a kurzy
11. 3. 2024

Zarůstající nehty a rovnátka Ross Fraser - ortonyxie, Goldstadt spange, Podofix, combiPED, B/S spange

Vzdělávací a školící centrum Jaroslav Fešar, Praha 4
5. 4. - 6. 4. 2024

Veletrh FOR BEAUTY jaro 2024

Praha 9, PVA Letňany
5. 4. - 6. 4. 2024

PEDIKÉRSKO - PODOLOGICKÉ DNY

Praha 9, PVA Letňany
20. 4. 2024

Pedikérská péče o rizikovou nohu u diabetika - OBSAZENO

Státní zdravotní ústav, Praha
29. 4. 2024

Zarůstající nehty a rovnátka Ross Fraser - ortonyxie, Goldstadt spange, Podofix, combiPED, B/S spange

Vzdělávací a školící centrum Jaroslav Fešar, Praha 4
>> zobrazit všechny akce