+420 602 255 539
English Deutsch

Aktuality

Žádost č.1 o udělení výjimky pro členy ČEPOS

26.03.2020

Vážení členové České podologické společnosti, rád bych Vás informoval o postupu, kterým chci pomoci našim členům vrátit se alespoň do omezeného podnikatelského života. Výstupem této aktivity může být zmírnění dopadu současných omezení na zdraví osob s postižením v oblasti nohou.

Po dobu povinné karantény se mi množí žádosti klientů s vážnými problémy, včetně Vašich dotazů k možnostem poskytování služeb v omezeném režimu.
Jedním z bonusů aktivního členství v naší společnosti je i zastání v případě mimořádných situací. Zaměstnanci mají odbory, které v jejich prospěch jednají s vládou a příslušnými orgány státní moci. V našem případě jsme tu pro Vás my. Společnost, které jste členem a která se Vás zastane a bude hájit Vaše zájmy. Jak v oblasti mimořádných vládních opatření, tak i v otázkách legislativních, epidemiologických a pod.
26.3.2020 jsem oslovil předsedu vlády, předsedu krizového štábu, ministra zdravotnictví, hlavní hygieničku a odbor epidemiologie ve Státním zdravotním ústavu se sídlem v Praze. Některé z nich ze svého oboru osobně znám, tak věřím, že situaci dobře zhodnotí.
Níže se můžete seznámit s textem mé žádosti, kterou jsem předložil k jednání Ústředního krizového štábu minulý týden.
 

Vážený pane premiére,

obracím se na Vás jako prezident České podologické společnosti, z. s. s žádostí o udělení výjimky v nouzovém režimu státu, a to pro členy naší společnosti.

Vystudoval jsem na lékařské fakultě obor ochrany veřejného zdraví a v tomto náročném období koordinuji činnosti epidemiologicky závažné se SZÚ v Praze. Sleduji vývoj situace od zimy 2019, kdy se virus poprvé objevil v čínském Wu-chanu. Od té doby neustále informuji naše členy o aktuálním dění a vývoji situace. Od ledna letošního roku propaguji zásady preventivních opatření a vydávám metodiku vyplývající ze zásad ochrany a podpory veřejného zdraví. Jsem si tedy plně vědom složitosti situace a jsem přesvědčen, že v těchto dnech jste zaplaven podobnými žádostmi, ale prosím, věnujte mi pár minut času.

Vedu již sedm let Českou podologickou společnost, která sdružuje odborníky z oblasti preventivní a rekondiční péče o nohy. Jedná se o vysoce kvalifikované, erudované a zdravotnickými pracovníky proškolené pedikéry, fyzioterapeuty a zdravotní sestry. Vzhledem k tomu, že pedikérská profese v posledních letech významně balancuje mezi řemeslnou službou a zdravotnictvím, vyžaduje neustálé vzdělávání členské základny, zejména v příbuzných lékařských oborech. Stál jsem u zrodu systému vzdělávání pedikérek již v době, kdy jsem po dobu deseti let působil jako prezident České podiatrické společnosti. V rozpracovaném díle pokračuji v České podologické společnosti, kde kladu velký důraz na neustálé zvyšování vzdělanostní úrovně našich členů a vysokou profesionalitu v oblasti poskytovaných služeb.

Naším patronem je Česká dermatovenerologická společnost v čele s prof. MUDr. Petrem Arenbergerem, DrSc., MBA, FCMA, který je čestným členem naší společnosti.  Společně s panem profesorem organizuji jediný odborný kurz podologie v ČR, který odborně garantuje 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a koná se ve FN Královské Vinohrady. Mým poradcem v oblasti právní problematiky je ředitel právní kanceláře České lékařské komory a místopředseda Společnosti medicínského práva ČLS JEP JUDr. Jan Mach.

Převážná část naší členské základny jsou pedikérky a pedikéři. Pedikérská činnost patří mezi činnosti epidemiologicky závažné, tedy vztahují se na ni přísná pravidla, jako například pro pracovníky v potravinářství a další služby. Pedikérská a podologická činnost je však ze všech příbuzných řemeslných činností nejdůležitější v oblasti zdraví obyvatelstva. Na nohách se vyskytuje celá řada problémů, se kterými si mnoho zákazníků neví rady.

Naši odborníci se školí v mimořádně potřebných a prospěšných činnostech, které napomáhají významně snižovat počty pacientů na chirurgických pracovištích. Nejzásadnější činností je takzvaná ortonyxie, kterou jsem tady v ČR začal rozvíjet kolem roku 2011. Ortonyxie neboli rovnání nehtů je řešením problémů zarůstajících nehtů a rovnání nehtů pomocí nehtových rovnátek. Jen díky pravidelné péči se nám podařilo téměř úplně vymazat z medicínské kategorizace zarostlých nehtů u stádia II. chirurgický způsob léčby. Díky možnosti bezbolestně narovnávat nehty pomocí nehtových rovnátek jsme já a moji žáci za několik let ochránili tisíce zákazníků před chirurgickým zákrokem s celou řadou dalších s výkonem spojených komplikací.

Další velkou skupinou potřebující naši pravidelnou péči jsou pacienti s diabetem. Vzhledem k tomu, že tito patří do rizikové skupiny, je třeba ošetření jejich nohou provádět tzv. suchou cestou - přístrojovou pedikúrou. Tu jsem začal v ČR provádět mezi prvními již v roce 1998. Od té doby nepřetržitě ve svých kurzech učím své žáky provozovat tento bezpečný způsob ošetření. Pacienti se syndromem diabetické nohy, zejména s ulceracemi na chodidlech, nesmí být ošetřováni pedikéry, je však třeba o jejich nohy dbát zejména preventivně, aby se předešlo jakýmkoli dalším komplikacím, mnohdy vedoucím až k potížím ohrožujícím život. Proto naše společnost také spolupracuje s VZP ČR v rámci systému preventivní péče.

Tím, že byl usnesením vlády ze dne 14. března 2020 č. 211 vydán zákaz prodeje služeb v provozovnách, ocitli se klienti po celé republice s bolestivými zarostlými nehty ve vážném stavu. Nejen že těm, kteří mají nehtová rovnátka aktuálně nasazená, musí být prováděné pravidelné aktivace, ale mnoho dalších případů, které akutně potřebují pomoci se zarostlým nehtem, marně hledá pracovníka, který by jim pomohl. Chirurgická a všechna zdravotnická pracoviště jsou nyní plně vytížená a neumím si představit, že by se v této chvíli museli klienti na zdravotnická zařízení obracet. Zároveň bychom tímto opatřením zamezili nekontrolovaným návštěvám pedikérek v domácnostech, neboť se jim množí žádosti jejich zákazníků o pomoc. Toto se v této situaci z epidemiologického hlediska jeví jako mnohem více rizikové než v provozovně se speciálním režimem.

Pedikér i pedikér se zvláštní dovedností v podologii vykonává dle živnostenského zákona činnost epidemiologicky závažnou. Pracuje tedy vždy s použitím osobních ochranných pracovních pomůcek, jako jsou rouška, ochranné brýle, pracovní jednorázové rukavice, pracovní oděv a obuv zdravotnické povahy. Pracuje v prostředí, které musí být neustále vydesinfikované a každá provozovna musí mít sterilizátor, aby bylo možné zaručit naprostou dekontaminaci nástrojů. Dezinfikují se dle provozního řádu plochy, podlahy, veškerý materiál běžné spotřeby je používán jednorázový.

Prosím Vás o udělení výjimky pro členy České podologické společnosti, aby mohli ošetřovat nezbytně nutné případy, které nesnesou odklad, ve svých provozovnách. Společně můžeme pravidla upravit tak, aby každý ošetřující měl nouzový režim provozního řádu, ve kterém bude přesně specifikováno dění v provozovně. Zejména rozestupy v časech mezi jednotlivými klienty, tak aby se v provozovně nikdo s nikým nepotkal, použití ochranných pomůcek nejvyššího dostupného stupně pro oba a stejně tak není problém zajistit bezpečnou vzdálenost od ošetřovaného, případně mu před vstupem kontrolně změřit teplotu atd.

Věřte mi, že za 21 let intenzivní práce ve svém oboru jsem vychoval v rámci rekvalifikačních kurzů, kvalifikačních a dalších kurzů mnoho profesně zdatných pracovníků ve službách, kteří se svým přístupem skutečně vyrovnávají zdravotnickým pracovníkům. V příloze Vám zasílám ke zhlédnutí snímek, jak vypadá kontakt zákazníka a ošetřovatele v dnešní moderní době. Zároveň přikládám obrázky nehtů, které řešíme. Opravdu mnoho z těchto případů je akutních, a pokud je nezačneme bez zbytečných odkladů ošetřovat, bude to velká zátěž na naše, v tento okamžik velice vytížené zdravotnictví.

Děkuji Vám, budete-li se mojí žádostí zabývat, neboť věřím, že naši pracovníci v oblasti péče o nohy mohou být v současné situaci prospěšní.

S úctou

Bc. Jaroslav Fešar

prezident České podologické společnosti, z. s.

 

Přílohy 1, 2 - způsob ošetření, komplikace nehtů

 

Nejbližší akce a kurzy
20. 4. 2024

Pedikérská péče o rizikovou nohu u diabetika - OBSAZENO

Státní zdravotní ústav, Praha
29. 4. 2024

Zarůstající nehty a rovnátka Ross Fraser - ortonyxie, Goldstadt spange, Podofix, combiPED, B/S spange

Vzdělávací a školící centrum Jaroslav Fešar, Praha 4
6. 6. - 8. 6. 2024

19. kongres českých a slovenských dermatovenerologů

Olomouc, hotel Clarion
10. 6. 2024

Zhotovování nehtových náhrad - Nagelprothetik - náhrady a opravy nehtů

Vzdělávací a školící centrum Jaroslav Fešar, Praha 4
15. 6. - 21. 6. 2024

6. odborný kurz podologie (1. část)

Státní zdravotní ústav, Praha
>> zobrazit všechny akce