Vzhledem k tomu, že každý nehet změněné barvy či vzhledu může být nehtem postiženým plísňovým onemocněním, je třeba vždy postupovat tak, jako kdyby byl infekční. S odbornicí v oboru mykologie jsme došli k závěru, že není možné neošetřovat mykotické nehty, neboť v daný okamžik, kdy se na nás klient obrátí s žádostí o ošetření, nemůžeme nabýt přesvědčení, že jsou zdravé, stejně jako nemůžeme vyloučit, že jsou plísní postižené. Nehty tedy ošetřujeme tak, jako kdybychom se domnívali, že jsou infekční.

Virová, bakteriální, plísňová a parazitární onemocnění patří do velké skupiny infekčních kožních chorob z vnějších příčin.

Obor, který se vyšetřováním plísní zabývá, se nazývá mykologie. Naše centrum spolupracuje s celým týmem odborníků, kteří nám pomáhají v nelehkém procesu odhalování kožních chorob a s jejich léčbou. Máme-li po vyšetření podezření, že nehty jsou postiženy plísní, odešleme dotyčnou osobu na vyšetření ke specialistovi, který odebere vzorek nehtu a ten potom dále zkoumá pod mikroskopem a provede kultivaci. Je-li odebraný materiál pozitivní a je přesně definováno, o jaký druh plísně se jedná, rozhodně odborník o léčbě a dalším postupu. Toto vyšetření se s pouhým pohledem na postižené místo samozřejmě nedá srovnávat. Pacient se po vyšetření léčí kratší dobu a šetrněji, neboť léčba je nastavena tzv. na míru, je systematická a cílená, ať už je lokální nebo celková.

Pokud je odebraný vzorek negativní i opakovaně, pravděpodobně se jedná o jinou příčinu, která způsobila pod nehtem změny připomínající plíseň. Vlivů je celá řada, změny na nehtech může způsobit například závažné celkové onemocnění, onkologická léčba, nesprávná funkce některých orgánů, mechanické poškození nehtů či opakovaná traumatizace.

Máme-li vyšetřeného pacienta, který se k nám vrátí na ošetření s negativním potvrzením od dermatologa, můžeme pracovat o něco klidněji. Vzhledem k tomu, že není možné před každou návštěvou žádat klienta o potvrzení o bezinfekčnosti, pracujeme opatrně, bezpečně, ale v zásadě bez obav a strachu z možných rizik přenosu infekčního onemocnění.

Jak tedy postupovat a na co si dát pozor při ošetření, kdy klient potřebuje nehty upravit, snížit a vytvarovat:

Klienta usadíme na křeslo a až na něm mu dovolíme sundat ponožky. Zakážeme chodit po provozovně naboso.

Nasadíme si vhodné ochranné pomůcky.

Povrch celé nohy postříkáme desinfekčním roztokem a očistíme ji.

Nehty obrousíme rotačním nástrojem, který po použití odložíme, provedeme očistu, vyšší stupeň desinfekce a nakonec sterilizaci. V žádném případě takové nástroje nepoužíváme opakovaně.

Po ošetření provedeme vždy očistu pracovního místa a dekontaminaci všech přilehlých ploch, včetně křesla.

Klienta poučíme o domácí péči a domníváme-li se, že změny na nehtech jsou významné a na první pohled vypadají nezdravě, po dohodě s klientem jej odešleme na specializované pracoviště, nejlépe s žádankou, je-li takové komunikaci zařízení nakloněno.

Podologie a dermatologie jsou obory, které k sobě neodmyslitelně patří, proto Česká podologická společnost s Českou dermatovenerologickou společností úzce spolupracuje a vzdělává své členy mezioborově. Musíme si totiž uvědomit, že dermatolog si bez naší následné péče s nehty neporadí (a už vůbec ne klient sám), ale stejně tak si my podologové neporadíme bez vyšetření, správné diagnostiky a léčby dermatologem. My nehty upravíme, snížíme a vytvarujeme, čímž připravíme nehtové ploténky na lepší průnik léčivé látky pod ni a zlepšujeme tak průběh a účinnost léčby. Dermatolog odpovídá za zdraví pacienta a tak jej správně léčí. Podologové pomáhají uzdravovat, což je naším hlavním krédem.

Česká podologická společnost je organizací, která sdružuje odborníky z oblasti preventivní a rekondiční péče o nohy. Sdružuje zejména pedikéry, fyzioterapeuty, zdravotní sestry, ale i další odborníky, kteří se zabývají komplexní péčí o nohu. Podolog pracuje s nohou bez defektů a aktivně spolupracuje s lékaři. Ten léčí a my pomáháme uzdravovat. Jen vzájemnou spoluprací můžeme dosahovat společného cíle, a tím je zdravá a funkční noha.

Jaroslav Fešar
ředitel Centra péče o nohy a tělo, Praha 4
prezident České podologické společnosti, z. s.
jednatel PODOLOGIE s.r.o.