Obor pedikúry zaznamenal v posledních letech řadu změn a inovací. Změnil se principiálně i pohled na způsob a kvalitu ošetření. Mnoho technologických postupů a novinek zasáhlo pozitivně  do činnosti v daném oboru a pomohlo tím zkvalitnit a zdokonalit práci tak, aby významně přispěla k obnově zdraví a funkčnosti pohybového aparátu. Není možné, jak tomu bylo často v minulosti, chápat chodidlo jako samostatnou část lidského těla, na které se objevují určité specifické problémy a pouze ty řešit. V porevolučním období se vlivem přísunu informací ze zahraničí významně změnil pohled na nohu jako součást celého těla a neustále se prokazuje její přímý vliv na celý pohybový aparát. V dnešní době je známé, jak deformace a změny na chodidle mohou způsobovat komplikace celého pohybového aparátu a tím sekundárně způsobovat další potíže jako jsou např. bolesti hlavy a migrény.

V minulosti tento typ pohledu na nohu není charakterizován tak jako v současnosti. Je nutné také přiblížit  pohled na potřeby ošetření nohou. V předrevolučním období bylo pedikérské ošetření spíše nutností pro skupiny osob, které potřebovaly akutně řešit své  problémy. Pedikúru osmdesátých a devadesátých let minulého století prováděly zejména ženy a pracovalo se pouze klasickým mokrým způsobem. Ošetření se doporučovalo zejména diabetikům, starším lidem, osobám se sníženou pohyblivostí či jinými zdravotními problémy. Neexistovalo nic, čím rozmazlujeme a hýčkáme naše klienty dnes.

Po roce 1989 se u nás významně změnil způsob ošetření nohou. V ČR do té doby byl veřejnosti znám pouze klasický (mokrý) způsob ošetření. V posledních letech, především přílivem moderních technologií, přístrojového vybavení i znalostí a zkušeností z oboru v EU, dochází ke změnám. Stále více pracovišť pracuje moderně, čistě, velmi šetrně a citlivě. U přístrojového způsobu ošetření je možno dosáhnout nejvyššího stupně kvality ošetření, bez jakýchkoliv rizik újmy na zdraví. Nepoužívá se zde ke změkčení kůže vodní lázeň, čímž se výrazně přispělo k vynulování možných podezření na kontaminaci kůže či nehtů. U přístrojové pedikúry není používáno ostrých, řezných nástrojů a tím je zaručený naprostý bezkrevný kontakt s ošetřovanou tkání. Není zde tedy porušována integrita kůže. Na dezinfekci a dekontaminaci pokožky se u přístrojové (suché) metody používají nejkvalitnější přípravky používané ve zdravotnictví. Je také možné detailněji se věnovat jednotlivým  nehtům a s větší přesností, kterou umožňuje právě podologický přístroj, řešit některé problémy na chodidlech. Z uvedených důvodů je přístrojová pedikúra vhodná i pro rizikové či citlivé skupiny osob, např. diabetiky nebo těhotné ženy.

V posledních dvaceti letech v pedikérských provozovnách a centrech péče o nohy výrazně stoupla návštěvnost mladých lidí, kteří svým přístupem změnili pohled na prevenci v oboru péče o nohu. Také jsem zaznamenal zvýšený zájem o preventivně-nápravné ošetření mládeže do osmnácti let. Řada vyškolených pedikérů seznamuje své klienty s potřebou předcházet pozdějším problémům, provádí edukační činnost, doporučuje jak nejlépe pečovat o nohy a také například radí s výběrem bot. Mezi odborníky z pedikérské živnosti se stále více objevují muži. Provozovny moderních pedikúr se předhánějí ve špičkovém vybavení a nabídkách pedikérsko-podologických dovedností.

Pedikúru zítřka si představuji v ještě dokonalejších přístrojích, modernějších a vybavenějších centrech, dostupnějších pomůckách, větší spolupráci s lékaři a dalšími odborníky, větší autoritou a rozsáhlejšími kompetencemi. Předpokládám, že dalších deset let dnešní přístrojovou pedikúru technologicky nic nepřekoná.

V současné době se ošetření nohou provádí dvěma způsoby. Klasická, takzvaná “mokrá“ metoda, se provádí mnoho let a zejména starším osobám není cizí. Provádí se tak, že se chodidla a nehty po namočení do vodní lázně upravují kleštěmi a zpravidla ostrými nástroji. Pilníky a rašple přicházejí na řadu v průběhu nebo v závěrečném stadiu ošetření. Nakonec se chodidla ošetří vhodným krémem, případně se provede užitečná masáž. Přístrojová, takzvaná „suchá“ metoda, se provádí bez namáčení ve vodě a samotná úprava se provádí speciálním podologickým přístrojem. Nepoužívají se zde ostré, řezné nástroje   a celé ošetření se provádí nejnovějšími technologiemi. Je také možné ošetřovat chodidla pomocí kombinace těchto dvou metod. Již několik let si našem trhu hledá místo přístrojová metoda s použitím vlhkého postřiku během ošetření. Tento způsob je velice oblíbený u našich německých kolegů.

Ačkoliv patří obor pedikúra mezi řemeslné činnosti, jako jediný dlouhodobě významně balancuje na hranici služeb a zdravotnictví. Žádný jiný příbuzný obor není tak úzce spojený  s medicínou. Řada problémů na nohách souvisí s poruchami některých orgánů, celkovými onemocněními, nedostatkem některých látek a prvků v těle, pohybovou aktivitou, typem zaměstnání, nesprávným obouváním a péčí o nohy, životním stylem nebo tělesnou hmotností. Moderní pedikér či podolog aktivně spolupracuje s odborníky z lékařských profesí, zejména s dermatologem, ortopedem, diabetologem a chirurgem. Transformací a vzděláváním v podiatricko-podologické oblasti jsme dali našim odborníkům do rukou mnoho možností, jak zlepšit svoji nabídku, poskytovat nadstandardní a žádané služby a zejména se odlišit od levné konkurence. Dnešní    pedikér-podolog se zabývá rovnáním zarůstajících nehtů, nehtovou protetikou, vyšetřováním nohou, zhotovuje drobné korekční pomůcky a mnoho dalšího. V dalším čísle vám přineseme některou z atraktivních novodobých dovedností.

Jaroslav Fešar