Hlavní výhody členství v České podologické společnosti:

1. Stanete se členem organizace, která sdružuje odborníky se stejným profesním zaměřením. Zlepšíte tím své postavení na trhu, spíše přesvědčíte klientelu o svém úsilí vzdělávat se, odlišíte se od případné konkurence.

2. Pravidelně dostáváte informace o dění v našem oboru i o připravovaných změnách. Při mimořádných událostech jsou členové informováni o jednáních s orgány státní správy, ochrany veřejného zdraví, případně se členy krizových štábů či jiných institucí. Společnost na této úrovni hájí především zájmy svých členů a poskytuje podporu zejména v oblastech právní a zdravotnické problematiky.

3. Členové jsou zváni na vzdělávací a školící akce, z nichž některé jsou podmíněny členstvím. Všechny vzdělávací akce jsou hodnoceny v interním systému vzdělávání a členové mají každou akci za výhodnější cenu.

4. Společnost pořádá každý rok odbornou konferenci, která je zároveň schůzí valné hromady. Vstup je umožněn pouze členům s uhrazeným členským poplatkem na aktuální rok.

5. Členové obdrží zdarma vstupenky na veletrhy, kterých se společnost jako vystavovatel či partner aktivně účastní.

6. Společnost je garantem interního systému vzdělávání, ve kterém mohou členové usilovat o dosažení některého z interních titulů společnosti - Podolog junior, Podolog senior a Diplomovaný podolog. Tituly jsou každoročně slavnostně udělovány na konferenci společnosti.

7. Každý člen má zdarma umístěn svůj profesní profil v mapě poskytovatelů podologických služeb na webu společnosti. Tato mapa je součástí marketingové podpory v rámci nabízení služeb v regionech.

8. Členství poskytuje výhody v různých partnerských programech, jako jsou slevy u spolupracujících firem nebo účast v preventivním programu VZP ČR ohledně ošetřování pacientů s onemocněním diabetes mellitus.

9. Jako člen společnosti můžete profesně růst, účastnit se partnerských odborných akcí, stát se školitelem nebo se podílet na vedení společnosti.

10. Členové mohou vstoupit do podologické sekce České dermatovenerologické společnosti, která poskytuje především záštitu v době restriktivních opatření plynoucích z nepříznivé epidemiologické situace. Členové této sekce dále obdrží odborný časopis Česko-slovenská dermatovenerologie a jsou zváni na odborné kongresy a další vzdělávací akce dermatovenerologů. Členství v podologické sekci ČDS je symbolem Vaší dosažené profesní úrovně.

Mgr. Jaroslav Fešar, MBA
prezident České podologické společnosti
předseda podologické sekce ČDS ČLS JEP
soudní znalec se specializací pedikúra, manikúra a modelace nehtů