Hlavní výhody členství v České podologické společnosti:

1. Stanete se členem organizace, která sdružuje odborníky se stejným profesním zaměřením. Zlepšíte tím své postavení na trhu, spíše přesvědčíte klientelu o svém úsilí vzdělávat se, odlišíte se od případné konkurence.

2. Společnost hájí zájmy svých členů a poskytuje podporu zejména v oblastech právní a zdravotnické problematiky. Členům pravidelně poskytujeme informace o dění v našem oboru. Při mimořádných událostech jsou členové informováni o jednáních s orgány státní správy, ochrany veřejného zdraví, případně se členy krizových štábů či jiných institucí. 

3. Členové jsou zváni na vzdělávací a školící akce. Pro členy platí výhodnější účastnické poplatky kurzů pořádaných pod záštitou společnosti. 

4. Společnost pořádá každý rok odbornou konferenci se zajímavými přednáškami, která je zároveň schůzí valné hromady. 

5. Členové obdrží zdarma vstupenky na veletrhy, kterých se společnost jako vystavovatel či partner aktivně účastní.

6. Ve společnosti je nastaven interní systém vzdělávání, ve kterém mohou členové usilovat o dosažení některého z interních titulů společnosti. Tituly jsou každoročně slavnostně udělovány na konferenci společnosti.

7. Každý člen má zdarma umístěn svůj profesní profil v seznamu Poskytovatelů pedikérských a podologických služeb na webu společnosti, který je součástí marketingové podpory v rámci nabízení služeb v regionech.

8. Členství poskytuje výhody v různých partnerských programech, jako jsou slevy u spolupracujících firem nebo účast v preventivních programech zdravotních pojišťoven ohledně příspěvků na přístrojové ošetření nohou pacientů s onemocněním diabetes mellitus.

9. Jako člen společnosti můžete profesně růst, účastnit se partnerských odborných akcí či se stát školitelem.

10. Členové mohou při splnění podmínek vstoupit do podologické sekce společnosti, která vznikla především pro rozvoj aktivní mezioborové spolupráce se specialisty z oboru dermatologie. Členové této sekce se dále mohou stát členy České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP. Členství v podologické sekci ČEPOS je symbolem Vaší dosažené profesní úrovně.

Mgr. Jaroslav Fešar, MBA
prezident České podologické společnosti, z. s.
předseda podologické sekce ČEPOS
soudní znalec se specializací pedikúra, manikúra a modelace nehtů
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví